Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cham-pa không giúp sức mà còn liên kết với quân Tống, tiến hành chiến tranh xâm lược vào phía Nam nước ta.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X