Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
Giải thích: Ngay khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, thành lập các đội dân binh, ngày đêm luyện tập võ nghệ. Điều này thể hiện quyết tâm chống giặc của vua tôi nhà Trần.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X