Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là: Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.
Giải thích: Năm 1257, quân Mông Cổ tấn công vào Nam Tống nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc. Để đạt được mục đích đó vua Mông Cổ cho quân xâm lược Đại Việt, rồi từ đây đánh thẳng lên phía Nam TQ, phối hợp với cánh quân từ phía Bắc xuống tạo thế gọng kìm bao vây Nam Tống.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X