Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: Vó ngựa...đi đến

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau: "Vó ngựa...đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

"Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó"

Đây là cách nói hình ảnh về sức mạnh của đế chế Mông Cổ đầu thế kỉ XIII. Sức mạnh đó đã giúp Mông Cổ làm chủ phần lớn những vùng đất châu Á và một phần châu Âu, khiến giáo hoàng La Mã phải khiếp sợ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X