Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tướng giặc chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là Ngột Lương Hợp Thai
Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X