Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất là:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất là: Trận Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, ở phố Hàng Than - Hà Nội).
Giải thích: Khi lực lượng quân Mông Cổ đã suy yếu, quân đội nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. Quân Mông Cổ thua to, phải tháo chạy khỏi thành Thăng Long.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X