Mục đích chính của quân Mông Cổ khiên tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Mục đích chính của quân Mông Cổ khiên tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mục đích chính của quân Mông Cổ trong cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là tạo ra thế gọng kìm từ phía Nam để tiêu diệt nhà Nam Tống

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X