Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên
Giải thích: Mặc dù đánh bại quân Mông - Nguyên, một đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng Việt Nam vẫn là một nước nhỏ, vẫn liên tục bị các nước xung quanh nhòm nghó, xâm lược.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X