Câu nói Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng là của

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Câu nói "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng" là của ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Câu nói "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng" là của Trần Quốc Tuấn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X