Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Địa danh gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên là Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.
Giải thích: Lợi dụng lúc quân Nguyên rơi vào thế bị động nhà Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương và tiến về giải phóng Thăng Long.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X