Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 21/02/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ai là người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người được giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên là: Trần Quốc Tuấn.
Trần Quốc Tuấn là người được vua Trần tin tưởng giao trọng trách Quốc công tiết chế- chỉ huy cuộc kháng chống Mông Nguyên lần 2 (1285). Ông đã soạn "Hịch tướng sĩ" để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X