Soạn Sử 9

Thư viện soạn sử 9 của ĐọcTàiLiệu giúp các em định hướng nội dung kiến thức học ở nhà và các dạng bài tập lịch sử có liên quan.

Các bài soạn lịch sử lớp 9 được biên tập bám sát từng bài, từng chương phù hợp với chương trình sách giáo khoa.

Trong mỗi bài đều cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cần phải nắm cùng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm và loạt bài hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa lịch sử 9

Các thầy, cô đang trực tiếp dạy lịch sử ở trường phổ thông cũng có thể tham khảo cuốn sách này để giảng dạy và giao bài tập về nhà cho học sinh.

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, song các bài hướng dẫn soạn sử lớp 9 khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các em.

Soạn Sử 9

Mục lục Soạn Sử 9

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay