Câu hỏi thảo luận trang 16 SGK Lịch sử 9

Trả lời câu hỏi trang 16 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn..
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trả lời Câu hỏi trang 16 Sử 9

Câu hỏi thảo luận trang 16 SGK Lịch sử 9

- Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:

1. Đối với Trung Quốc:

- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

- Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

2. Đối với thế giới:

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

- Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

------

» Tham khảo thêm đáp án câu hỏi thảo luận trang 18 sgk Lịch sử 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM