Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 9 có đáp án chi tiết

Xuất bản: 06/05/2019 - Tác giả:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 9 gồm 21 câu hỏi và bài tập có đáp án giúp bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Đề trắc nghiệm sử 9 bài 9 gồm 3 bài tập với các câu hỏi ôn tập cùng 18 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao  giúp các em nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học và rèn luyện thêm các kỹ năng làm bài thi dạng trắc nghiệm của mình .

Các em ghi đáp án của mình ra giấy, sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối mỗi mục.

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 9 sử 9

Câu hỏi

Câu 1. Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ☐ ở đầu những câu sau.

1.☐ Nền kinh tế Nhật phát triển mạnh mẽ bắt đầu từ giữa năm 1950.

2.☐ Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Nhật đã có những bước phát triển thần kì.

3.☐ Hiện nay Nhật vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản.

4.☐ Nguyên nhân cơ bản khiến Nhật phát triển nhanh chóng là do biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

5.☐ Yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo ra các bước phát triển kì diệu của Nhật là yếu tố con người

Câu 2. Hãy đánh dấu (X) vào cột dọc sao cho phù hợp với chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản.

Chính sáchĐối nộiĐối ngoại
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh
Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng khác hoạt động công khai
Chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩ
Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á
Ban bố nhiều cải cách dân chủ

Câu 3

. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sự phát triển “thần kỳ” của kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển đó?

Đáp án

Câu 1.

  • 1. Đúng
  • 2. Đúng
  • 3. Sai
  • 4. Sai
  • 5. Sai

Câu 2.

Chính sáchĐối nộiĐối ngoại
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninhx
Cho phép Đảng Cộng sản và nhiều chính đảng khác hoạt động công khaix
Chấp nhận đặt dưới “ô bảo hộ hạt nhân” của Mĩx
Phát triển quan hệ với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Áx
Ban bố nhiều cải cách dân chủx

Câu 3. Gợi ý trả lời

Những thành tựu chủ yếu về sự phát triển “thần kỳ” của kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973

+ Từ những năm 50 của thế kỷ XX, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản

+ Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

Nguyên nhân

+ Truyền thống văn hoá, giáo dục của người Nhật, tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả.

+ Vai trò của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển...

+ Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù...

➜ Tham khảo thêm tại mục "II Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau Chiến tranh" phần soạn sử 9 bài 9

Trắc nghiệm sử 9 bài 9 nâng cao

Câu hỏi

Câu 1. Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

a. 14/8/1945

b. 15/8/1945

c. 16/8/1945

d. 17/8/1945

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?

a. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

b. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

c. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

d. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

Câu 3. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh chống phát xít không có?

a. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.

b. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa.

c. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm.

d. Phải dựa vào viện trự của Mĩ dưới hình thức vay nợ.

Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?

a. Cải cách hiến pháp.

b. Cải cách ruộng đất.

c. Cải cách giáo dục.

d. Cải cách văn hóa.

Câu 5. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?

a. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.

b. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.

c. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.

d. "Luồn lách" xâm nhập thị trường các nước.

Câu 6. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào?

a. Những năm 50 của thế kỉ XX

b. Những năm 60 của thế kỉ XX

c. Những năm 70 của thế kĩ XX

d. Những năm 80 của thế kỉ XX

Câu 7. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt:

a. 180 tỉ USD.

b. 181 tỉ USD

c. 182 tì USD.

d. 183 tỉ USD

Câu 8. Năm 1961- 1970, tốc độ tăng trưởng bình quân về công nghiệp của Nhật hằng năm là bao nhiêu?

a. 12,5%

b. 13,5%

c. 14,5%.

d. 15,5%.

Câu 9. Những năm 1967-1969, sản lượng lương thực của Nhật cung cấp:

a. 80% nhu cầu trong nước.

b. 70% nhu cầu trong nước,

c. 60% nhu cầu trong nước.

d. 50% nhu cầu trong nước.

Câu 10. Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào?

a. Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Mĩ. (Nhật 183 tỉ USD, Mĩ 830 tỉ USD),

b. Trong khoảng hơn 20 năm (1950 - 1973), tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản tăng 20 lần.

c. Từ thập niên 70 (thế kỉ XX) Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản.(Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản).

d. Từ nước chiến bại, hết sức khó khăn thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế.

Câu 11. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

a. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.

b. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.

c. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.

d. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.

Câu 12. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?

a. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản cỏ ý chí vươn lên, được đào tạo chu đáo, cần cù lao động.

b. Nhờ cải cách ruộng đất.

c. Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty.

d. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới.

Câu 13. Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?

a. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.

b. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.

c. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.

d. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.

Câu 14. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?

a. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

b. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

c. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chưa từng thấy từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

d. Nước có nền kinh tế phát triển nhất.

Câu 15. Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?

a. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

b. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của Mĩ.

c. Hình thành một liên minh Mĩ-Nhật chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông.

d. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật.

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

a. Không đưa quân đi tham chiến ớ nước ngoài.

b. Kí hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật (08/09/1951)

c. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu.

d. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi đặc biệt là Đông Nam Á.

Câu 17. Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN vào năm nào?

a. 1976.

b. 1977.

c. 1978.

d. 1979

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thử hai đến 1950, Nhật Bản đã vươn lên đứng đầu thế giới?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án

Câu 1ACâu 2D
Câu 3DCâu 4A
Câu 5ACâu 6B
Câu 7DCâu 8B
Câu 9ACâu 10D
Câu 11BCâu 12D
Câu 13DCâu 14C
Câu 15CCâu 16D
Câu 17BCâu 18B

➜ Tham khảo thêm đề trắc nghiệm sử 9 bài 8

Hướng dẫn soạn lịch sử lớp 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM