Các dạng câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 học kì 1

Xuất bản: 27/12/2019 - Tác giả:

Tổng hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương ôn tập học kì 1 Sử 9 sẽ giúp các em định hướng ôn tập môn học tốt hơn!

Cùng Đọc Tài liệu tham khảo 3 dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 9 thường xuyên ra với các nội dung học kì 1 mà các em có thể làm quen trước:

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm học kì 1 Lịch sử 9

I/ Câu hỏi nhận biết:

Câu 1: Sự tăng trưởng của nền kinh tế Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1950 được thể hiện qua sự kiện nào?

A.Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B.Sản xuất công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.

C.Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước thời hạn 9 tháng.

D.Chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 2: Đầu những năm 70 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp xếp ở vị trí nào trên thế giới?

A. Thứ nhất thế giới.

B. Thứ hai thế giới.

C. Thứ ba thế giới.

D. thứ tư thế giới.

Câu 3: Năm 1973, cuộc khủng hoảng nào tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế, chính trị của Liên Xô?

A. Dầu mỏ.

B. Kinh tế.

C. Lương thực.

D. Tài chính.

Câu 4: Mục đích của việc đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô là

A. nhằm đưa đất nước phát triển.

B. nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

C. ngăn chặn phong trào đấu tranh của công nhân.

D. ngăn chặn các thế lực chống đối.

Câu 5: Nửa sau thế kỉ XX, khu vực nào ở châu Á diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước nước đế quốc?

A. Đông Nam Á, Nam Á.

B. Đông Nam Á, Trung Á.

C. Đông Nam Á, Bắc Á.

D. Đông Nam Á, Tây Á (Trung Đông).

Câu 6: Ngày 1/10/1949 ở Trung Quốc xảy ra sự kiện gì? 

A. Phong trào Ngũ Tứ bùng nổ.

B. Cuộc chiến tranh lật đổ tập đoàn quân phiệt.

C. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

D. Công cuộc cải cách - mở cửa.

Câu 7: Nước nào trong khu vực Đông Nam Á không là thuộc địa của thực dân phương Tây 

A. Malaixia.

B.Thái Lan.

C. Việt Nam

D. Lào.

Câu 8: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực 

A. kinh tế - Văn hóa.

B. quân sự - chính trị.

C. kinh tế - quân sự.

D. kinh tế- chính trị

Câu 9: Trong các biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau CTTG II đến nay biến đổi nào là quan trọng nhất? 

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. Tất cả các nước đều gia nhập ASEAN.

C. Nhiều  nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh .

D. Nhiều nước mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước trong và ngoài khu.

Đáp án:

1 - B

2 - B

3 - A

4 - D

5 - D

6 - C

7 - B

8 - A

9 - A

II/ Câu hỏi thông hiểu:

Câu 1: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có khắng định điều gì?

A. Phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.

B. Vị trí số 1 của Liên Xô trên thế giới.

C. Là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. Sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của các nước XHCN.

Câu 2: Vì sao Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của nền hòa bình và cách mạng thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của TK XX?

A.Chế độ chính trị ổn định, ủng hộ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

B. Kinh tế phát triển mạnh, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ các nước.

C. Quân sự, khoa học – kĩ thuật hiện đại, đủ sức răn đe các thế lực phản động.

D. Duy trì  hòa bình, quan hệ  hữu  nghị, chống áp bức và chủ nghĩa thực dân.

Câu 3: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô nhanh chóng lâm vào trình trạng khó khăn, bị động là do

A. không chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất.

B. thiếu một đường lối chiến lược đúng đắn và toàn diện.

C. không khắc phục những khuyết điểm trước đây.

D. ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ.

Câu 4: Sai lầm lớn nhất trong công cuộc cải tổ về chính trị của Liên Xô là 

A. thực hiện đa nguyên, đa đảng.

B. thực hiện chế độ một đảng.

C. xóa bỏ mọi quyền tự do dân chủ.

D. tổng thống  nắm quyền lực.

Câu 5: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949), đánh dấu Trung Quốc đã

A. hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D. chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 6: Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là gì?

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với ND Trung Hoa.

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 7: Vì sao nói, từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “Một chương mới mở ra trong  lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?

A. Đây là lần đầu tiên 10 nước Đông Nam Á đều đứng trong một tổ chức thống nhất.

B.Vì ASEAN có xu hướng mở rộng thành viên.

C.ASEAN quyết định lập diễn đàn khu vực (ARF).

D.Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN.

Câu 8: Vì sao hiệp ước Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A. Kinh tế ASEAN bắt đầu tăng trưởng.

B. Mối quan hệ giữa các nước hòa dịu.

C. ASEAN được nâng tầm ảnh hưởng trên thế giới.

D. Hiệp ước Bali xây dựng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

Đáp án:

1 - A

2 - D

3 - B

4 - A

5 - C

6 - C

7 - A

8 - D

III/ Câu hỏi vận dụng:

Câu 1: Theo em, đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.

B. “Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

C. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế.

D. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.

Câu 2: Em đánh giá thành tựu nào là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giớ thứ hai?

A.  Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.

B. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ.

C. Năm 1961, là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Đến đầu thập kỉ 70 (TK XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Câu 3: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu có ảnh hưởng như thế nào đối với phong trào cách mạng thế giới? 

A. Là một tổn thất hết sức nặng nề đối với phong trào cách mạng thế giới.

B. Tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng thế giới.

C. Mất đi chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Tác động to lớn đến phong trào đấu tranh vì độc lập.

Câu 4: Theo em, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là do

A. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.

B. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.

C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.

D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

Câu 5: Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu lục thức tỉnh"?

A. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.

B. Nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến.

C. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập.

D. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

Câu 6: Vì sao nhiều người dự đoán rằng “thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á”?

A. Một cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á.

B. Hầu hết các nước châu Á đã giành được độc lập.

C. Châu Á có nhiều nước giữ vị trí chiến lược quan trọng.

D. Một số nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.

Câu 7: Bài học rút ra từ sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á là gì ?

A. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B. Chớp thời cơ phát lệnh khởi nghĩa.

C. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin.

D. Có quá trình chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng, chớp thời cơ.

Câu 8: Cơ hội của Việt Nam khi tham gia tổ chức ASEAN là.

A. hội nhập, giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới về mọi mặt.

B. tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

C. có điều kiện tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển.

D. có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý kinh tế của các nước phát triển trên thế giới.

Đáp án:

1 - B

2 - D

3 - A

4 - B

5 - A

6 - D

7 - D

8 - B

Giải sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Trên đây là các dạng câu hỏi trắc nghiệm học kì 1 Lịch sử 9 có thể ra trong đề thi học kì 1 hoặc đề thi vào 10 đối với kiến thức kì 1, mong rằng nội dung này sẽ giúp ích cho các em ôn luyện thật tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM