Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Chiến dịch Biên giới thu đông 1950

Xuất bản ngày 11/04/2019 - Tác giả:

Em hãy trình bài diễn biến, kết quả và ý nghĩa của Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?

Trả lời

*Diễn biến chính của Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

- 16-9-1950. ta mở màn chiến dịch bằng trận đánh Đông Khê một cứ điểm quan trọng trên đường số 4

- Đến ngày 18/9/ 1950 ta chiếm được Đông Khê, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập.

- Pháp phải rút khỏi Cao Bằng  theo đường số 4 và cho quân từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng rút về.

- Đoán được ý định của địch, ta chủ động mai phục, chặn đánh địch nhiều nơi trên đường số 4, khiến cho hai cánh quân này không gặp được nhau.

- Pháp rút lần lượt khỏi Thất Khê, Na Sầm.LS…Đến ngày 22/10/1950  đường số 4 được giải phóng

*Kết quả của Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950:

- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 tên địch

- Khai thông được 750km từ Cao Bằng về Đình Lập

- Giải phóng với 35 vạn dân

- Chọc thủng hành lang Đông – Tây, thế bao vây của địch đối với căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ

- Kế hoạch Rơve bị phá sản

*Ý nghĩa của Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950:

- Đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.

- Chiến dịch Biên Giới đã chứng minh sự trưởng thành của Bộ đội ta qua 4 năm kháng chiến.

- Qua chiến dịch này ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

- Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến .

» Tham khảo thêm: Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta trong Chiến dịch Biên giới thu đông 1950

Soạn lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM