Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 15 có đáp án

Xuất bản ngày 11/04/2019 - Tác giả:

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử 9 bài 15 gồm xx bài tập và xx câu hỏi có đáp án sẽ giúp bạn ôn tập các kiến thức đã được học.

Với xx bài tập và câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 15 dưới đây đã được chúng tôi biên soạn sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Bài tập trắc nghiệm sử 9 bài 15

Câu hỏi

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1, Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam là:

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.

D. Phong trào cách mạng dâng cao ở châu Mĩ, châu Phi.

2. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong phong trào dân tộc dân chủ là:

A. tư sản yêu nước

B. tiểu tư sản yêu nước

C. công nhân

D. nông dân

3. Lãnh đạo công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi công (8-1925) là:

A. Nguyễn Văn Cừ

B. Nguyễn Ái Quốc

C. Trần Phú

D. Tôn Đức Thắng

4. Nét mới trong cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là:

A. có tinh thần quốc tế vô sản.

B. lần đầu tiên công nhân đấu tranh.

C. có sự liên kết với nông dân.

D. lần đầu tiên có sự liên minh mọi tầng lớp giai cấp.

Câu 2. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện trong bảng dưới đây.

Thời GianSự Kiện
Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa
Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu gạo
Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái
Phong trào đòi thả Phan Bội Châu
Phong trào đám tang Phan Châu Trinh
Công hội đỏ được thành lập
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn

Câu 3

. Đánh dấu (X) vào cột tương ứng với hoạt động của phong trào dân tộc dân chủ công khai và phong trào công nhân trong những năm 1919-1925.
Hoạt độngPT chủ công công khaiPT Công nhân
Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu gạo
Đấu tranh đòi nghỉ làm ngày chủ nhật có trả lương
Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt
Bài trừ ngoại hóa
Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà Nội
Mưu sát toàn quyền Pháp Móc Lanh
Đòi thả Phan Bội Châu
Để tang Phan Châu Trinh

Câu 4. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai: mục tiêu, tính chất, những điểm tích cực và hạn chế.

Câu 5. Sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1919 – 1925.

➜ Xem thêm hướng dẫn soạn sử 9 bài 15

Đáp án

Câu 1

.

1.A  - 2.B - 3.D - 4.A

Câu 2

Thời GianSự Kiện
1919Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa
1923Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu gạo
6 - 1924Tiếng bom liệt sĩ Phạm Hồng Thái
1925Phong trào đòi thả Phan Bội Châu
1926Phong trào đám tang Phan Châu Trinh
1920Công hội đỏ được thành lập
8 - 1925Cuộc bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn

Câu 3

Hoạt độngPT chủ công công khaiPT Công nhân
Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu gạoX
Đấu tranh đòi nghỉ làm ngày chủ nhật có trả lươngX
Đấu tranh của công nhân nhà máy dệtX
Bài trừ ngoại hóaX
Đấu tranh của công nhân nhà máy rượu bia Hà NộiX
Mưu sát toàn quyền Pháp Móc LanhX
Đòi thả Phan Bội ChâuX
Để tang Phan Châu TrinhX

Câu 4

: gợi ý trả lời

- Trình bày một số phong trào tiêu biểu.

- Mục tiêu, tính chất:

+ Giai cấp tư sản dân tộc: đòi mục tiêu kinh tế là chủ yếu, tầng lớp tư sản dân tộc cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài.

+ Các tầng lớp tiểu tư sản: đấu tranh chống cường quyền áp bức, đòi quyền tự do dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét.

- Điểm tích cực: thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, truyền bá những tư tưởng cách mạng mới, thu hút đông đảo quần chúng tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi.

- Hạn chế: đấu tranh bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo.

Tham khảo thêm hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Lịch sử 9

Câu 5: gợi ý trả lời

+ Đấu tranh của công nhân viên chức các sở Công thương của tư bản Pháp ở Bắc Ki đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương (1922).

+ Các cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1924).

+ Cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn (tháng 8/1925).

Xem thêm hướng dẫn trả lời câu hỏi phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 15

Câu hỏi

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những sự kiện nào trên thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

a. Thành công của cách mạng tháng Mười Nga (1917), sự thành lập Quốc tế cộng sản (2/1919).

b. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.

c. Hội nghị Véc- xai.

d. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu.

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ vì:

a. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

b. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

c. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.

d. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Câu 3. Trần Dân Tiên ví “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” cho sự kiện nào?

a. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu - Trung Quốc (6/1924).

b. Cuộc đầu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925).

c. Phong trào đấu tranh đòi để tang cụ Phan Chu Trinh (1926).

d. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

Câu 4. Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra từ:

a. 1919-1925

b. 1919-1926

c. 1919-1927

d. 1919-1928

Câu 5. Đảng Lập Hiến là tổ chức của giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân.

b. Giai cấp tiểu tư sản.

c. Giai cấp tư san dân tộc.

d. Giai cấp phong kiến.

Câu 6. Những năm 1919-1926, giai cấp tư sản dân tộc có những hoạt động gì?

a. “Chấn hưng nội hóa”, “Bài trừ ngoại hóa’’, Chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì.

b. Chống độc quyền thương cảng Sài Gòn.

c. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền tự do cho mình.

d. Không thỏa hiệp với thực dân Pháp.

Câu 7. Hãy điền vào chỗ trống từ cho hợp nghĩa:

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu) đã thành lập ………………. để tập họp lực lượng.

a. Đảng Lập hiến Đông Dương

b. Tân Việt cách mạng Đảng

c. Đông Dương cộng sản Đảng

d. Việt Nam Quốc dân Đảng

Câu 8. Những tổ chức chinh trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

b. Việt Nam Quốc dân Đảng.

c. Tân Việt cách mạng Đảng

d. Đông Dương cộng sản Đảng.

Câu 9. Những tờ báo tiến bộ của các tầng lớp tiểu tư sản trong những năm 1919-1926:

a. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên.

b. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

c. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ.

d. Người nhà quê, An nam trẻ, Thanh niên.

Câu 10. Phong trào yêu nước dân chủ công khai diễn ra vào năm 1924-1925, là phong trào nào?

a. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu.

b. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra nhà xuất bản tiến bộ.

c. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu và đám tang cụ Phan Chu Trinh.

d. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đám tang cụ Phan Chu Trinh.

Câu 11. Quá trình phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1919-1929 chia làm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn nào?

a. 1919-1925 và 1925-1929.

b. 1919-1926 và 1926-1929.

c. 1919-1927 và 1927-1929.

d. 1919-1928 và 1928-1929.

Câu 12. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chóng. Đó là đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam thời kỳ nào?

a. 1919-1924.

b. 1919-1925.

c. 1919-1926.

d. 1919-1927.

Câu 13. Nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) cuối cùng thất bại?

a. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản trờ nên lỗi thời, lạc hậu.

b. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp phong trào.

c. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị, tầng lớp tư sản do điều kiện kinh tế bấp bênh không thể lãnh đạo phong trào cách mạng.

d. Do chủ nghĩa Mác-Lê nin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam.

Câu 14

. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919-1924 chủ yếu là gì?

a. Đòi quyền lợi về kinh tế.

b. Đòi quyền lợi về chính trị.

c. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.

d. Để giải phóng dân tộc.

Câu 15. Hãy điền vào chỗ trống: Sang năm 1914, có nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay gạo nổ ra ở…

a. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

b. Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng

c. Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng

d. Hà Nội, Vinh, Bến Thuỷ.

Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác?

a. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).

b. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).

c. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son - Sài Gòn (8/1925).

d. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).

Câu 17.Sự kiện nào thề hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

a. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925).

b. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)

c. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Điện - Quảng Châu (6-1924).

d. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách (1919).

Đáp án

Câu 1ACâu 2B
Câu 3ACâu 4B
Câu 5CCâu 6A
Câu 7ACâu 8C
Câu 9BCâu 10C
Câu 11ACâu 12B
Câu 13CCâu 14A
Câu 15BCâu 16C
Câu 17A

Tham khảo thêm bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 16

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM