Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và thời cơ của Việt Nam

Xuất bản: 26/12/2019 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả:

Sau Chiến tranh lạnh, em hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và trong xu thế phát triển chung đó thì Việt Nam có những thời cơ gì?

Câu hỏi: Sau Chiến tranh lạnh, em hãy trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, nêu rõ thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc. Trong xu thế phát triển chung của thế giới hiện nay việt nam có những thời cơ gì?

Trả lời

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

- Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

- Sự tan rã của Trật tự hai cực l-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

- Hầu hết các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

- Tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng nhiều khu vực lại xảy ra xung đột, nội chiến…

- Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Tuy nhiên xu hướng chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

>>> Trắc nghiệm quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

Thời cơ và thách thức đối với các dân tộc:

- Thời cơ:

+ Sau “Chiến tranh lạnh” thì bối cảnh chung của thế giới được coi là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

+ Các nước tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

+ Các nước đang phát triển có cơ hội tiếp thu những tiến bộ khoa học - kĩ thuật và nguồn đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.

- Thách thức:

+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới.

+ Biết sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài….

+ Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh của mình.

+ Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn hạn chế.

Thời cơ của Việt Nam trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Việt Nam có cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới; tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu...

» Tham khảo thêm: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức

Giải sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM