Bài 1 trang 178 SGK Lịch sử 9

Xuất bản ngày 28/02/2019 - Tác giả: Giangdh

Trả lời bài 1 trang 178 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

Trả lời bài 1 trang 178 sách giáo khoa Lịch sử lớp 9

Những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) có ý nghĩa quan trọng:

  • Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và đời sống nhân dân.
  • Củng có vững chắc độc lập dân tộc và chế đọ xã hội chủ nghĩa.
  • Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
  • Chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp, được đông đảo quần chúng ủng hộ.
  • Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi để đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn.

------------

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đáp án Bài 2 trang 178 sách giáo khoa Sử 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM