Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 lịch sử lớp 9

Xuất bản ngày 07/05/2019 - Tác giả:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 12 gồm 22 câu hỏi kèm đáp án sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Đề trắc nghiệm sử 9 bài 12 gồm có 4 bài tập và 18 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Qua bộ đề này cũng sẽ giúp các em rèn luyện thêm những kỹ năng làm bài thi dạng trắc nghiệm của mình .

Các em ghi đáp án của mình ra giấy, sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối mỗi mục.

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 12 sử 9

Câu hỏi

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Thành tựu có ý nghĩa lớn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật là:

A. phát minh ra máy dệt

B. phát minh ra máy tính, hệ thống máy tự động

C. phát minh ra nhiều loại vũ khí hủy diệt

D. sử dụng động cơ hơi nước trong các loại máy móc

2. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là:

A. gió

B. thủy triều

C. nguyên tử

D. mặt trời

3. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là:

A. chất dẻo pô-li-me

B. nhôm

C. sắt

D. đồng

Câu 2. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau: .

Thời gianSự kiện
Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ
Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng
Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính
Công bố “bản đồ gen người”
Ra đời “máy tính mô phỏng thế giới”

Câu 3

. Hãy đánh dấu (X) vào cột dọc sao cho đúng với nguyên nhân, thành tựu và ý nghĩa của cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nội dungNguyên nhânThành tựuÝ nghĩa
1. Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động
2. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người
3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, thiếu lương thực kéo dài bao đời nay
4. Con người đã chữa trị được nhiều căn bệnh nan y.
5. Con người đã bước chân lên Mặt Trăng
6. Con người đã chinh phục được Đại dương
7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và nâng cao mức sống
8. Cơ cấu dân cư có sự thay đổi lớn, dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm, dân cư lao động trong các ngành dịch vụ tăng

Câu 4

. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật từ sau năm 1945 và ý nghĩa, tác động của nó đối với đời sống xã hội.

Đáp án

Câu 1.

1.B

2.C

3.A

Câu 2

Thời gianSự kiện
1961Con người lần đầu tiên bay vào vũ trụ
1969Con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng
3/1997Tạo ra cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính
6/2000Công bố “bản đồ gen người”
3/2002Ra đời “máy tính mô phỏng thế giới”

Câu 3.

Nội dungNguyên nhânThành tựuÝ nghĩa
1. Sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự độngX
2. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con ngườiX
3. Nhiều nước khắc phục được nạn đói ăn, thiếu lương thực kéo dài bao đời nayX
4. Con người đã chữa trị được nhiều căn bệnh nan y.X
5. Con người đã bước chân lên Mặt TrăngX
6. Con người đã chinh phục được Đại dươngX
7. Con người tạo những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và nâng cao mức sốngX
8. Cơ cấu dân cư có sự thay đổi lớn, dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm, dân cư lao động trong các ngành dịch vụ tăngX

Câu 4

. Gợi ý trả lời

- Những thành tựu: Khoa học cơ bản, Công cụ sản xuất mới, Năng lượng mới, Vật liệu mới, Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

- Ý nghĩa, tác động: tích cực và tiêu cực.

➜ Xem đầy đủ hơn tại bài hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 9

Trắc nghiệm sử 9 bài 12 nâng cao

Câu hỏi

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 2 được khởi đầu ở nước nào?

a. Anh

b. Nhật

c. Mĩ

d. Liên Xô

Câu 2. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?

a. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX

b. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX.

c. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thể kỉ XX đen nay.

d. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thể kỉ XX.

Câu 3. Nội dung tổng quát của kĩ thuật là gì?

a. Cải tiến việc tổ chức sản xuất.

b. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệu).

c. Cải tiến việc quản lí sản xuất.

Câu 4. Khoa học khác với kĩ thuật ở điểm nào?

a. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật.

b. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh.

c. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển.

d. a, b, c đúng.

Câu 5. Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là:

a. Do sự bùng nổ dân số.

b. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hỏi của cuộc sống con người.

c. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới.

d. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Câu 6. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì?

a. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

b. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 7. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của:

a. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất

b. Cách mạng công nghiệp

c. Cách mạng văn minh Tin học

d. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai

Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương hướng nào?

a. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản.

b. Đẩy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới.

c. Tìm những nguồn năng lượng mới.

d. a, b, c đúng

e. a, c đúng; b sai

Câu 9. Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như "trung tâm thần kinh" kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?

a. "Người máy" (Ro-bot)

b. Máy tính điện tử.

c. Hệ thống máy tự động.

d. Máy tự động.

Câu 10. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng mới?

a. Toán học.

b. Vật lí học.

c. Hóa học.

d. Sinh học.

Câu 11. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

a. Phát minh sinh học.

b. Phát minh hóa học.

c. "Cách mạng xanh".

d. Tạo ra công cụ lao động mới.

Câu 12. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào?

a. Mĩ.

b. Nhật.

c. Liên Xô.

d. Anh.

Câu 13. Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?

a. Mĩ.

b. Nhật

c. Anh.

d. Đức.

Câu 14. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?

a. Mĩ

b. Ấn Độ.

c. Nhật.

d. Mê-hi-cô.

Câu 15. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

a. Mĩ.

b. Liên Xô.

c. Nhật.

d. Trung Quốc.

Câu 16. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?.

a. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao.

b. Sự bùng nổ thông tin.

c. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.

d. Chảy máu chất xám.

Câu 17. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?

a. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ.

b. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.

c. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

d. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 18. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?

a. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.

b. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

c. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.

d. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.

Đáp án

Câu 1CCâu 2C
Câu 3BCâu 4D
Câu 5BCâu 6A
Câu 7DCâu 8D
Câu 9BCâu 10B
Câu 11CCâu 12A
Câu 13ACâu 14D
Câu 15BCâu 16B
Câu 17CCâu 18C

Xem thêm đề trắc nghiệm sử 9 bài 11 có đáp án chi tiết

Hướng dẫn soạn lịch sử 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM