Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10 có đáp án chi tiết

Xuất bản: 06/05/2019 - Cập nhật: 21/05/2019 - Tác giả:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 10 gồm 21 câu hỏi và bài tập có đáp án giúp bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 10 gồm có 4 bài tập và 17 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Qua bộ đề này cũng sẽ giúp các em rèn luyện thêm những kỹ năng làm bài thi dạng trắc nghiệm của mình .

Các em ghi đáp án của mình ra giấy, sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối mỗi mục.

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 10 sử 9

Câu hỏi

Câu 1. Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Cộng đồng châu Âu ( EC ) ra đời năm:

A. 1951

C. 1965

B. 1957

D. 1967

2. Đồng tiền chung châu Âu ra đời năm:

A. 1993

B. 1995

C. 1999

D. 2000

3. Năm 2004, Liên minh châu  u gồm:

A. 24 nước

C. 27 nước

B. 25 nước

D. 30 nước

4. Hội nghị cấp cao các nước EC ( họp tháng 12/1991 ) được tổ chức tại nước:

A. Đức

B. Pháp

C. Anh

D. Hà Lan

Câu 2. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với các sự kiện ở cột B cho phù hợp.

AB
a. Tháng 4 - 19491. Thành lập Cộng hoà Liên bang Đức
b. Tháng 9 - 19492. Nước Đức được thống nhất
c. Tháng 10 - 19493. Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương
d. Ngày 3-10-19904. Thành lập Cộng hoà Dân chủ Đức

Câu 3

. Điền vào bảng dưới đây tên các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu cho phù hợp.
Thời gian thành lậpTên gọi các tổ chức liên kết kinh tế
Tháng 4/1951
Tháng 3/1957
Tháng 7/1967
Năm 1991

Câu 4. Hãy trình bày những nét chính về tình hình các nước Tây Âu sau năm 1945.

Đáp án

Câu 1

  • 1.D
  • 2.C
  • 3.D
  • 4.D

Câu 2

  • a.3
  • b.a
  • c.4
  • d.2

Câu 3.

Thời gian thành lậpTên gọi các tổ chức liên kết kinh tế
Tháng 4/1951Cộng đồng than, thép châu Âu.
Tháng 3/1957Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng
kinh tế châu Âu
Tháng 7/1967Cộng đồng châu Âu ( EC )
Năm 1991Liên minh châu  Âu ( EU )

Câu 4 gợi ý trả lời: Học sinh cần trình bày được 4 vấn đề sau: về kinh tế, về đối nội, về đối ngoại, về vấn đề nước Đức.

➜ Tham khảo tại mục I Tình hình chung phần hướng dẫn soạn sử 9 bài 10

Trắc nghiệm sử 9 bài 10 nâng cao

Câu hỏi

Câu 1. "Kế hoạch Mác-san" ( 1948 ) còn được gọi là:

a. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

b. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

c. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

d. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Câu 2. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

a. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

b. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

c. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.

d. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

Câu 3. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm:

a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

b. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

c. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

d. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 4. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

a. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.

b. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.

c. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.

d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

Câu 5. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?

a. ổn định và có điều kiện để phát triển.

b. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.

d. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

Câu 6. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

a. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức.

b. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.

c. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước XHCN.

d. a, b, c đúng.

Câu 7. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào?

a. 1954.

b. 1955.

c. 1956.

d. 1957.

Câu 8. Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào CHLB Đức vào thời gian nào?

a. 03/09/1990.

b. 03/10/1990.

c. 03/11/1990.

d. 03/12/1990.

Câu 9. Khối Thị trường chung châu Âu ( EEC ) ra đời vào năm nào?

a. 1954

b. 1955

c. 1956

d. 1957

Câu 10. Các thành viên đầu tiên của Khối Thị trường chung châu Âu ( EEC ) gồm:

a. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan

b. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha

c. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua

d. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

Câu 11. Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu ( EEC ) là gì?

a. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

b. Liên minh châu Âu

c. a, b đúng

d. a, b sai

Câu 12. Thời gian nào sau đây đánh dấu mốc mang tính đột biến, của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?

a. Tháng 12/ 1991

b. Tháng 12/1992

c. Tháng 12/1993

d. Tháng 12/1994

Câu 13. Đồng tiền chung châu Âu với tên gọi EURO phát hành từ ngày:

a. 01/01/1999.

b. 01/02/1999.

c. 01/03/1999.

d. 01/04/1999.

Câu 14. Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu viết tắt là:

a. EEC.

b. EC

c. EU.

d. a, b, c sai.

Câu 15. Đến năm 1999 số nước thanh viên của Liên minh châu Âu là:

a. 14 nước.

b. 15 nước

c. 16 nước.

d. 17 nước

Câu 16. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu ( EEC ) ra đời từ 1957?

a. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.

b. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật

c. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.

d. Phát hành đồng tiền chung.

Câu 17. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản?

a. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.

b. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.

c. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

d. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.

Đáp án

Câu 1CCâu 2B
Câu 3BCâu 4V
Câu 5CCâu 6C
Câu 7BCâu 8B
Câu 9DCâu 10C
Câu 11CCâu 12A
Câu 13ACâu 14C
Câu 15BCâu 16A
Câu 17C

➜  Xem thêm bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 9 có đáp án

Soạn sử 9 hay nhất

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM