Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 8 có đáp án chi tiết

Xuất bản: 06/05/2019 - Tác giả:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 8 gồm 26 câu hỏi và bài tập có đáp án giúp bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài học này.

Đề trắc nghiệm sử 9 bài 8 gồm 5 bài tập với các câu hỏi ôn tập và 21 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học cũng như rèn luyện thêm các kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm của mình .

Các em ghi đáp án của mình ra giấy, sau khi hoàn thành thì so sánh với đáp án ở cuối mỗi mục

Trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 8 sử 9

Câu hỏi

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Giai đoạn Mi chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt là:

A. từ 1945 đến 1950
B. từ 1945 đến 1975
C. từ 1975 đến 2000
D. từ 2000 đến nay

2. Trong những nhận định sau, nhận định nào không đúng về thành tựu của Mi trong cách mạng khoa học-kĩ thuật:

A. Mĩ là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Mĩ là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người vào khoảng không vũ trụ.
C. Mĩ là nước đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng.
D. Mi là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. Hãy nối cột A với cột B cho phù hợp.

AB
1. Trong “Chiến lược toàn cầu”a. Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất thế giới.
2. Trong hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ haib. Mĩ, Nhật Bản, Tây  Âu là ba trung tâm kinh tế tài chính trên thế giới
3. Trong cách mạng khoa học-kĩ thuậtc. Mĩ vấp phải những thất bại nặng nề
4. Từ những năm 60 của thế kỉ XXd. Mĩ đạt nhiều thành tựu kì diệu

Câu 3

. Hãy đánh dấu (X) vào cột dọc sao cho phù hợp với chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ.
Chính sáchĐối nộiĐôi ngoại
Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa
Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước
Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩ
Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước
Gây các cuộc Chiến tranh xâm lược
Phân biệt chủng tộc với người da đen và da màu

Câu 4. Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (.) để hoàn thành các câu sau.

1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ đã vươn lên............. trong thế giới tư bản.

2. Tại Mĩ có hai đảng là........... và............ thay nhau lên cầm quyền.

3. Hiện nay Mỹ đang ráo riết tiến hành nhiều chính sách để xác lập trật tự thế giới............. do Mĩ hoàn toàn chi phối.

Câu 5. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Đáp án

Câu 1: 1. A - 2.B

Câu 2: 1 - c , 2 - a, 3 - d, 4 - b

Câu 3: 

Chính sáchĐối nộiĐôi ngoại
Chống phá các nước xã hội chủ nghĩax
Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nướcx
Phá hoại phong trào công nhân và phong trào cách mạng tiến bộ của nhân dân lao động Mĩx
Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nướcx
Gây các cuộc Chiến tranh xâm lượcx
Phân biệt chủng tộc với người da đen và da màux

Câu 4:

1. chiếm ưu thế tuyệt đối

2. Dân chủ và Cộng hòa

3. đơn cực

Câu 5: Tham khảo thêm mục III phần soạn sử 9 bài 8

Trắc nghiệm sử 9 bài 8 nâng cao

Câu hỏi

Câu 1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?

a. Từ 1945 đến 1975

b. Từ 1918 đến 1945

c. Từ 1950 đến 1980

d. Từ 1945 đến 1950

Câu 2. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

a. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

c. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật.

d. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

Câu 3. Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?

a. Những năm 60 (thế kỉ XX).

b. Những năm 70 (thế kì XX).

c. Những năm 80 (thể kỉ XX).

d. Những năm 90 (thế kỉ XX).

Câu 4. Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

a. Không bị chiến tranh tàn phá.

b. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến.

c. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

d. Tiến hành chiến tranh xâm lược vả nô dịch các nước.

Câu 5. Từ sau Chiến tranh thế giới hai đến nay, Mĩ là trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ?

a. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

b. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

c. Do đeo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

d. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội.

e. Cả bốn nguyên nhân trên.

Câu 7. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

a. Anh

b. Pháp

c. Mĩ

d. Nhật

Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian nào?

a. Những năm đầu thế kỉ XX.

b. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

c. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918).

d. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945).

Câu 9. Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7/1969)?

a. Mĩ

b. Nhật

c. Liên Xô

d. Trung Quốc

Câu 10. Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì?

a. Chế ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật liệu mới.

b. Thực hiện "Cuộc cách mạng Xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông, thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ,...

c. Sản xuất được những vũ khí hiện đại.

d. a, b, c đúng

Câu 11. Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó có đạo luật Táp-Hác-Lây nhằm mục đích gì?

a. Thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc.

b. Chống phong trào công nhân và Đảng Cộng sản Mỹ hoạt động.

c. Chống sự nối loạn của thế hệ trẻ.

d. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen.

Câu 12. Điểm giống nhau trong chính đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ là gì?

a. Chuẩn bị tiến hành "Chiến tranh tổng lực".

b. "Chiến lược toàn cầu hóa".

c. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.

d. "Chủ nghĩa lấp chỗ trống".

Câu 13. Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

a. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

b. Đàn áp phong tráo giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ.

c. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

d. a, b, c đúng

Câu 14. "Chính sách thực lực" của Mĩ là gì?

a. Chính sách xâm lược thuộc địa.

b. Chạy đua vũ trang với Liên Xô.

c. Chính sách dựa vào sức mạnh của Mĩ.

d. Thành lập các khối quân sự.

Câu 15. "Chiến lược toàn cầu" do Tổng thống nào của Mĩ đưa ra?

a. Tơ-ru-man

b. Ken-nơ-đi

c. Ai-xen-hao

d. Giôn-xơn

Câu 16. Liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên?

a. Khối NATO

b. Khối VACSAVA

c. Khối SEATO

d. a, b, c đúng

Câu 17. Khối NATO còn gọi là khối gì?

a. Khối Nam Đại Tây Dương.

b. Khối Bắc Đại Tây Dương,

c. Khối Đông Đại Tây Dương.

d. Khối Tây Nam Đại Tây Dương.

Câu 18. "Chính sách thực lực" và "Chiến lược toàn cầu" của đế quốc Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở đâu?

a. Triều Tiên

b. Việt Nam

c. Cu Ba

d. Lào

Câu 19. Hãy sắp xếp các đời Tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian:

a. Tơ-ru-man

b. Ri-gân

c. Nich-son

d. Ai-xen-hao

e. Ken-nơ-di

g. Giôn-sơn

f. Bu-se

h. B.Clin-tơn

Câu 20

. Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

a. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống.

b. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO, CENTO,...).

c. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

d. a, b, c đúng

Câu 21. Tổng thống Mĩ sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào?

a. 1990

b. 1991

c. 1992

d. 1993

Đáp án

Câu 1DCâu 2C
Câu 3ACâu 4D
Câu 5BCâu 6E
Câu 7CCâu 8B
Câu 9ACâu 10D
Câu 11BCâu 12B
Câu 13DCâu 14C
Câu 15ACâu 16B
Câu 17BCâu 18B
Câu 191.A - 2.D - 3.E - 4.G - 5.C - 6.B - 7.F - 8.HCâu 20D
Câu 21D

➜ Tham khảo thêm  trắc nghiệm lịch sử 9 bài 7

Hướng dẫn soạn lịch sử lớp 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM