Bài 2 trang 178 SGK Lịch sử 9

Trả lời bài 2 trang 178 sách giáo khoa lịch sử lớp 9 chỉ ra những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000).

Trả lời bài 2 trang 178 sách giáo khoa Lịch sử lớp 9

Những khó khăn sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000):

  • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.
  • Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.
  • Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

---------

Để học tốt hơn môn Lịch sử lớp 9, các em có thể truy cập vào trang doctailieu.com để tham khảo thêm những câu hỏi khác trong phần giải sgk Lịch sử lớp 9

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM