Giải Hóa 8

Giải bài tập Hóa học 8 chương trình sách mới - Chìa khóa chinh phục môn Hóa

Hóa học 8 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục cơ sở, giúp học sinh hình thành kiến thức về các chất, nguyên tử, phân tử, sự biến đổi của chất, đồng thời rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, môn Hóa học cũng được đánh giá là một môn học khó nhằn với nhiều học sinh. Việc nắm vững kiến thức và giải bài tập hiệu quả là điều không dễ dàng.

Hiểu được điều đó, chúng tôi biên soạn tài liệu "Giải bài tập Hóa học 8 chương trình sách mới" với mục tiêu hỗ trợ học sinh lớp 8 học tốt môn Hóa.

Tài liệu bao gồm: Tổng hợp kiến thức Hóa học 8 theo ba bộ sách giáo khoa: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều. Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa.

Lời giải Hóa 8 sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều theo từng bài học như sau:

Giải Hóa 8 Kết nối tri thức

Các bài học thuộc SGK Hóa học 8 Kết nối tri thức gồm:

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 1: Sử dụng một số hóa chất

Chương 1: Phản ứng hóa học

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 2: Phản ứng hóa học

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 4: Dung dịch và nồng độ

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Chương 2: Một số hợp chất thông dụng

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 8: Acid

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 9: Base - Thang pH

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 10: Oxide

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 11: Muối

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 12: Phân bón hóa học

Giải Hóa 8 Cánh diều

Các bài học thuộc SGK Hóa học 8 Cánh diều gồm:

Bài 1: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng

Bài 3: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 4: Mol và tỉ khối của chất khí

Bài 5: Tính theo phương trình hóa học

Bài 6: Nồng độ dung dịch

Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Bài tập Chủ đề 1: Phản ứng hóa học

Bài 8: Acid

Bài 9: Base

Bài 10: Thang pH

Bài 11: Oxide

Bài 12: Muối

Bài 13: Phân bón hóa học

Bài tập Chủ đề 2: Acid - Base - pH - Oxide - Muối

Giải Hóa 8 Chân trời sáng tạo

Các bài học thuộc SGK Hóa học 8 Chân trời sáng tạo gồm:

Chủ đề 1: Phản ứng hóa học

Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản

Bài 2: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

Bài 3: Phản ứng hóa học và năng lượng trong

Bài 4: Định luật bảo toàn khối lượng

Bài 5: Mol và tỉ khối của chất khí

Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Bài 7: Nồng độ dung dịch

Bài 8: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Ôn tập chủ đề 1: Phản ứng hóa học

Chủ đề 2: Một số hợp chất vô cơ. Thang pH

Bài 9: Acid

Bài 10: Base

Bài 11: Thang pH

Bài 12: Oxide

Bài 13: Muối

Bài 14: Phân bón hóa học

Ôn tập chủ đề 2: Một số hợp chất vô cơ. Thang pH

Chủ đề 3: Khối lượng riêng, áp suất, moment lực

Bài 15: Khối lượng riêng

Bài 16: Áp suất

Bài 17: Áp suất trong chất lỏng

Bài 18: Áp suất trong chất khí

Bài 19: Tác dụng làm quay của lực

Bài 20: Đòn bẩy

Ôn tập chủ đề 3: Khối lượng riêng, áp suất