Giải Hóa 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch

Xuất bản: 17/02/2024 - Tác giả:

Giải Hóa 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 6 sgk Khoa học tự nhiên 8 sách Cánh Diều.

Chuẩn bị trước nội dung bài học giúp học sinh tiếp thu kiến thức trên lớp tốt hơn. Cùng Đọc tài liệu trả lời các câu hỏi trong nội dung Giải Hóa 8 Bài 6: Nồng độ dung dịch. thuộc Phần 1: Chất và sự biến đổi về chất.

Giải Hóa 8 Cánh Diều Bài 6

Câu hỏi mở đầu trang 36: Khi hoà chất rắn vào nước, có chất tan nhiều, có chất tan ít, có chất không tan trong nước. Làm thế nào để so sánh khả năng hoà tan trong nước của các chất và xác định khối lượng chất tan có trong một dung dịch?

Lời giải chi tiết:

- Để so sánh khả năng hoà tan trong nước của các chất ta dựa vào độ tan của từng chất trong nước.

- Để xác định khối lượng chất tan trong một dung dịch có nhiều cách, như:

+ Dựa vào khối lượng dung dịch và khối lượng dung môi:

m chất tan = m dung dịch – m dung môi

Dựa vào nồng độ phần tram và khối lượng dung dịch:

m chất tan = (C% x m dd) : 100

+ Dựa vào nồng độ mol, thể tích dung dịch và khối lượng mol chất tan.

n = CM : V (mol); m = n x M (gam)

Câu hỏi 1 trang 36: Dung dịch bão hoà là gì?

Lời giải chi tiết:

Dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan được nữa gọi là dung dịch bão hoà.

Câu hỏi 2 trang 36: Tính khối lượng sodium chloride cần hoà tan trong 200 gam nước ở 20℃ để thu được dung dịch sodium chloride bão hoà.

Lời giải chi tiết:

Độ tan của muối ăn là 35,9 gam trong 100 gam nước ở 20℃

Khối lượng của sodium chloride cần là:

\(S = \dfrac{m_{ct}.100}{m_{H_2O}}\)

\(m_{ct} = \dfrac{S.m_{H_2O}}{100} = \dfrac{35,9.200}{100} = 71,8 (gam)\)

Luyện tập 1 trang 37: Tính độ tan của muối sodium nitrate (NaNO3) ở 0℃, biết để tạo ra dung dịch NaNO3 bão hòa ở nhiệt độ này, người ta cần hòa tan 14,2 gam muối trong 20 gam nước.

Lời giải chi tiết:

\(S = \dfrac{m_{ct} . 100}{m_{nước}} = \dfrac{14,2.100}{20} = 71 (gam/100gam H_2O)\)

Luyện tập 2 trang 37

a) Có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 30℃?

b) Có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam đường ăn trong 250 gam nước ở 60℃?

Lời giải chi tiết:

a) Ở 60℃ có thể hoà tan (288,8 x 250) / 100 = 722 gam đường

b) Ở 30℃ có thể hoà tan (216,7 x 250) / 100 = 541,75 gam đường

Vận dụng 1 trang 38: Dung dịch D – glucose 5% được sử dụng trong y tế làm dịch truyền, nhằm cung cấp nước và năng lượng cho bệnh nhân bị suy nhược cơ thể hoặc sau phẫu thuật. Biết trong một chai dịch truyền có chứa 25 gam đường D – glucose. Tính lượng dung dịch và lượng nước có trong chai dịch truyền đó.

Lời giải chi tiết:

Khối lượng dung dịch có trong chai truyền là:

C% = (mct : m dd) x 100

⇒ m dung dịch = (25 x 100) : 5 = 500 gam

Khối lượng nước có trong chai dịch truyền là: 500 – 25 = 475 (gam)

Vận dụng 2 trang 38

Từ sodium chloride, nước và những dụng cụ cần thiết, nêu cách pha 500 gam dung dịch sodium chloride 0,9%.

Lời giải chi tiết:

Tính toán trước pha chế:

Khối lượng NaCl cần dùng để pha chế là:

m_{NaCl} = (500 x 0,9) : 100 = 4,5 (gam)

Khối lượng nước cần dùng để pha chế là:

m_{nước} = m_{dung\,dịch} - m_{chất\,tan} = 500 – 4,5 = 495,5 (g)

Cách pha chế

Chuẩn bị:

- Dụng cụ: Cân điện tử, cốc thuỷ tinh (loại 1000 mL), đũa thuỷ tinh.

- Hoá chất: Muối ăn (sodium chloride), nước cất.

Tiến hành:

Bước 1: Cân chính xác 4,5 gam muối ăn cho vào cốc dung tích 1000 mL.

Bước 2: Cân lấy 495,5 gam nước cất, rồi cho dần vào cốc và khấy nhẹ cho tới khi thu được 500 gam dung dịch sodium chloride 0,9%.

Luyện tập 3 trang 39: Tính số gam chất tan cần để pha chế 100 ml dung dịch CuSO4 0,1 M.

Lời giải chi tiết:

Đổi 100 ml = 0,1 lít.

Số mol chất tan có trong dung dịch là:

nCuSO4 = CM × V= 0,1 × 0,1= 0,01(mol).

Khối lượng chất tan cần dùng để pha chế là:

mCuSO4=n × M = 0,01 × (64 + 32 + 16 × 4) = 1,6 (gam).

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời chi tiết giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các nội dung phần Sinh họcVật Lý thuộc chương trình KHTN 8 nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM