Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Xuất bản: 22/01/2024 - Cập nhật: 25/01/2024 - Tác giả:

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 6: Tính theo phương trình hóa học. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 6 sgk Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức.

Chuẩn bị trước nội dung bài học giúp học sinh tiếp thu kiến thức trên lớp tốt hơn. Cùng Đọc tài liệu trả lời các câu hỏi trong nội dung Bài 6: Tính theo phương trình hóa học.

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 6

Câu hỏi mở đầu trang 28: Bằng cách nào để tính được lượng chất tham gia và lượng chất sản phẩm trong quá trình sản xuất?

Lời giải chi tiết: 

Dựa vào phương trình hoá học, khi biết lượng một chất đã phản ứng hoặc lượng chất tạo thành tính được lượng các chất còn lại.

Câu hỏi 1 trang 29: Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 25°C, 1 bar.

Lời giải chi tiết: 

Theo phương trình ta thấy tỉ lệ nH2 : nZn = 1 : 1

nZn = nH2 = 0,01 mol

Vậy thể tích H2 ở 25°C, 1 bar là: 0,01 x 24,79 = 0,2479 lít

Câu hỏi 2 trang 29: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hoá học như sau:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 25°C, 1 bar.

Lời giải chi tiết: 

Ta có n MgSO4 = 0,02 mol

Theo phương trình hoá học ta có 1 mol Mg phản ứng sinh ra 1 mol MgSO4 và 1 mol H2

Vậy 0,02 mol MgSO4 sinh ra cũng sẽ có 0,02 mol H2 được sinh ra sau phản ứng

V H2 = 0,02 x 24,79 = 0,4958 mol

Câu hỏi 3 trang 29: Khi nung nóng KClO3 xảy ra phản ứng hóa học sau (phản ứng nhiệt phân)

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Biết rằng hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%

Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 thì thu được số mol O2 lớn hơn/nhỏ hơn/bằng 1,5 mol.

Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số moi KClO3lớn hơn/nhỏ hơn/ bằng 0/2 mol.

Lời giải chi tiết: 

Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 thì thu được số mol O2 nhỏ hơn 1,5 mol.

Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số moi KClO3 lớn hơn 0/2 mol.

Câu hỏi trang 30: Nung 10 gam Calcium carbonate (thành phần chính của đá vôi) thu được khí Carbon dioxide và m gam vôi sống. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%. Xác định m

Lời giải chi tiết: Số mol Calcium carbonate

nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol

Phản ứng nung CaCO3 được xảy ra như sau:

CaCO3 → CaO + CO2

nCaCO3 = nCaO = 0,1 mol. Vì hiệu suất phản ứng 80% nên nCaO = 0,1.80% = 0,08 mol

m vôi sống (CaO) = 0,08 . 56 = 4,48g

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời chi tiết giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các nội dung phần Hóa học, Sinh họcVật Lý thuộc chương trinh KHTN 8 nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM