Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Xuất bản: 22/01/2024 - Cập nhật: 25/01/2024 - Tác giả:

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 7 sgk Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức.

Chuẩn bị trước nội dung bài học giúp học sinh tiếp thu kiến thức trên lớp tốt hơn. Cùng Đọc tài liệu trả lời các câu hỏi trong nội dung Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 7

Câu hỏi mở đầu trang 31: Dùng đại lượng nào để đặc trưng cho sự nhanh, chậm của 1 phản ứng? Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự nhanh, chậm này?

Lời giải chi tiết: 

Đại lượng đặc trưng cho sự nhanh chậm của 1 phản ứng là tốc độ phản ứng

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhanh chậm của phản ứng bao gồm: nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt của các chất tham gia phản ứng.

Câu hỏi 1 trang 31: Quan sát hình 7.1 và 7.2 trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết: Phản ứng sắt bị gỉ xáy ra chậm hơn phản ứng đốt cháy cồn.

Câu hỏi 1 trang 32: Một học sinh thực hiện thí nghiệm và ghi lại hiện tượng như sau:

Cho cùng một lượng hydrochloric acid vào hai ống nghiệm đựng cùng một lượng đá vôi ở dạng bột ống nghiệm (1) và dạng viên (ống nghiệm (2). Quan sát hiện tượng thấy rằng ở ống nghiệm (1) bọt khí xuất hiện nhiều hơn và đá vôi tan hết trước. Phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn hay chậm hơn so với phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng viên?

Lời giải chi tiết:

Phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn so với phản ứng giữa hydrochloric acid với đá vôi dạng viên.

Câu hỏi thí nghiệm 1 trang 32:

  • Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn
  • Nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Lời giải chi tiết: 

  • Phản ứng ở ống nghiệm đựng HCl 1M xảy ra nhanh hơn
  • Khi nồng độ phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng

Câu hỏi thí nghiệm 2 trang 32:

1. Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn

2. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Lời giải chi tiết: 

Phản ứng ở cốc nước nóng xảy ra nhanh hơn

Nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng tăng

Câu hỏi thí nghiệm 3 trang 33:

1. Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn? Giải thích

2. Kích thước hạt ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Phương pháp giải: 

1. Phản ứng ở ống nghiệm đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn. Vì kích thước đá vôi làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với acid nên phản ứng xảy ra nhanh hơn.

2. Kích thước hạt càng nhỏ tốc độ phản ứng càng nhanh.

Câu hỏi thí nghiệm 4 trang 33:

Phản ứng ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn?

Lời giải chi tiết: 

Phản ứng ở ống nghiệm có MnO2 xảy ra nhanh hơn vì tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi có chất

Câu 1 trang 34: Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng đốt cháy than?

Lời giải chi tiết: 

Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng đốt cháy than

Câu 2 trang 34: Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng?

Lời giải chi tiết: 

Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố nhiệt độ để làm chậm tốc độ phản ứng.

Câu 3 trang 34: Trong quá trình sản xuất sulfuric acid có giai đoạn tổng hợp sulfur trioxide (SO3).

Phản ứng xảy ra như sau: 2SO2 + O2 → 2SO3

Khi có mặt vanadium(V) oxide thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

a) Vanadium(V) oxide đóng vai trò gì trong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide?

b) Sau phản ứng, khối lượng của vanadium(V) oxide có thay đối không? Giải thích.

Lời giải chi tiết: 

Trong quá trình sản xuất sulfuric acid có giai đoạn tổng hợp sulfur trioxide (SO3).

Phản ứng xảy ra như sau: 2SO2 + O2 → 2SO3

Khi có mặt vanadium(V) oxide thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

a) Vanadium(V) oxide đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide

b) Sau phản ứng, khối lượng của vanadium(V) oxide không thay đổi vì chất xúc tác chỉ làm tăng tốc độ phản ứng và còn lại sau khi phản ứng kết thúc.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời chi tiết giải bài tập SGK Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em có thể xem thêm các câu hỏi trong các nội dung phần Hóa học, Sinh họcVật Lý thuộc chương trinh KHTN 8 nữa nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM