Trắc nghiệm hóa 11 bài 18 Công nghiệp silicat

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 18 Công nghiệp silicat có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất
Câu 2. Công nghiệp silicat gồm
Câu 3. Một loại thủy tinh chịu lực có thành phần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2. Công thức biểu diễn thành phần của loại thủy tinh này là
Câu 4. Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây?
Câu 5. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?
Câu 6. Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?
Câu 7. Loại thủy tinh nào sau đây được sản xuất bằng cách nấu chảy silic đioxit tinh khiết?
Câu 8. Nhận xét nào sau đây về gạch, ngói là không đúng ?
Câu 9. Nhận xét nào sau đây về sành là không đúng?
Câu 10. Nhận xét nào sau đây về sứ là không đúng?
Câu 11. Xi măng là
Câu 12. Thêm oxit nào sau đây sẽ được thủy tinh có màu lục?
Câu 13. Thủy tinh chứa nhiều oxit nào sau đây được dùng làm đồ pha lê?
Câu 14. Clanhke được sản xuất bằng cách
Câu 15. Một hợp chất canxi silicat có thành phần như sau: CaO 73,7%, và SiO2 26,3%. Số mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2 trong hợp chất canxi silicat trên là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 18 Công nghiệp silicat

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2DCâu 10D
Câu 3ACâu 11A
Câu 4DCâu 12B
Câu 5CCâu 13D
Câu 6BCâu 14D
Câu 7ACâu 15C
Câu 8C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X