Nhận xét nào sau đây về gạch, ngói là không đúng ?

03/12/2020 77

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây về gạch, ngói là không đúng ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nhận xét sai khi nói về gạch, ngói là "Gạch, ngói thuộc loại gốm kỹ thuật."

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X