Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành

Chu Huyền |  03/12/2020 1,723

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Câu hỏi thuộc bộ đề Trắc nghiệm hóa 11 bài 18 Công nghiệp silicat.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

  • Sản xuất xi măng
  • Sản xuất đồ gốm
  • Sản xuất thủy tinh hữu cơ
  • Sản xuất thủy tinh
TRẢ LỜI
Ngành sản xuất không thuộc ngành công nghiệp slicat là sản xuất thủy tinh hữu cơ. Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp bao gồm sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng, sản xuất giấy nhám, vật liệu bán dẫn...
XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: C

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X