Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình

03/12/2020 198

Câu Hỏi:
Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Dựa vào việc khi đun nóng, thủy tinh mềm ra rồi mới chảy để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau
Thủy tinh không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Khi đun nóng, nó mềm ra rồi mới chảy, vì vậy có thể tạo ra những đồ vật, dụng cụ có hình dạng như ý muốn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X