Loại thủy tinh nào sau đây được sản xuất bằng cách nấu chảy silic đioxit tinh

03/12/2020 106

Câu Hỏi:
Loại thủy tinh nào sau đây được sản xuất bằng cách nấu chảy silic đioxit tinh khiết?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Thủy tinh thạch anh được sản xuất bằng cách nấu chảy silic đioxit tinh khiết

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X