Nhận xét nào sau đây về sứ là không đúng?

03/12/2020 81

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây về sứ là không đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án D sai vì sứ kĩ thuật chứu không phải sứ dân dụng được dùng để chế tạo các vật cách điện, tụ điện, bugi đánh lửa ...

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X