Thủy tinh chứa nhiều oxit nào sau đây được dùng làm đồ pha lê?

03/12/2020 57

Câu Hỏi:
Thủy tinh chứa nhiều oxit nào sau đây được dùng làm đồ pha lê?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thủy tinh chứa nhiều chì oxit dễ nóng chảy và trong suốt được dùng làm đồ pha lê.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X