Xi măng là

03/12/2020 185

Câu Hỏi:
Xi măng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Xi măng là vật liệu kết dính, được dùng trong xây dựng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X