Một loại thủy tinh chịu lực có thành phần theo khối lượng của các oxit như sau:

03/12/2020 90

Câu Hỏi:
Một loại thủy tinh chịu lực có thành phần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2. Công thức biểu diễn thành phần của loại thủy tinh này là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Tỷ lệ số mol của các oxit: nNa2O : nCaO : nSiO2 = 13/62 : 11,7/56 : 75,3/60
= 0,21 : 0,21 : 1,255 = 1:1:6
Vậy công thức của loại thủy tinh này: Na2O.CaO. 6SiO2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X