SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất

03/12/2020 437

Câu Hỏi:
SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất thủy tinh, đồ gốm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X