Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây?

03/12/2020 57

Câu Hỏi:
Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Để có thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta dùng dung dịch HF.
SiO2 tan được trong HF, dựa vào tính chất này người ta dùng dung dịch HF để khắc chữ và hình lên thủy tinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X