Một hợp chất canxi silicat có thành phần như sau: CaO 73,7%, và SiO2 26,3%. Số

03/12/2020 25

Câu Hỏi:
Một hợp chất canxi silicat có thành phần như sau: CaO 73,7%, và SiO2 26,3%. Số mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2 trong hợp chất canxi silicat trên là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Gọi x, y là số mol tương ứng của CaO và SiO2
Ta có tỉ lệ:
x : y = $\dfrac{73,7}{56} : \dfrac{26,3}{60}$ = 1,3 : 0,44 = 3 : 1
⇒ 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X