Thêm oxit nào sau đây sẽ được thủy tinh có màu lục?

03/12/2020 33

Câu Hỏi:
Thêm oxit nào sau đây sẽ được thủy tinh có màu lục?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Thêm Cr2O3 sẽ cho thủy tinh có màu lục.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X