Nhận xét nào sau đây về sành là không đúng?

03/12/2020 22

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây về sành là không đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nhận xét không đúng về sành là sành có màu trắng vì sành có màu xám hoặc nâu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X