Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa hay số 8 (có đáp án)

Bộ đề số 8 luyện thi thử THPT môn Địa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 1. Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp tốt nhất là
Câu 2. Quá trình xâm thực mạnh ở miền núi nước ta dẫn đến hệ quả chủ yếu nào sau đây?
Câu 3. Tiềm năng thuỷ điện của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào?
Câu 4. Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất là khu vực thành thị vì
Câu 5. Nền nông nghiệp hàng hoá không có đặc điểm nào sau đây?
Câu 6. Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta?
Câu 7. Nhật Bản có lượng mưa lớn là do
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có ngành chế biến đường, sữa, bánh kẹo?
Câu 9. Ngành sản xuất được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Duyên hải Nam Trung Bộ là
Câu 10. Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN hình ảnh

SẢN LƯỢNG THAN SẠCH, DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010- 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện của nước ta giai đoạn 2010 - 2015?
Câu 11. Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thành phần tự nhiên nào?
Câu 12. Một trong những biện pháp bảo vệ đối với rừng phòng hộ của nước ta là
Câu 13. Bảo vệ rừng trên thượng lưu các con sông ở Đông Nam Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
Câu 14. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác trong khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên?
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm của nước ta tập trung ở hai vùng là
Câu 17. Trung du và miền núi Bắc Bộ có số lượng đô thị nhiều nhất cả nước nhưng tỉ lệ dân số thành thị và quy mô các đô thị lại nhỏ nhất cả nước là do
Câu 18. Hai bể dầu khí lớn nhất hiện nay đang khai thác ở thềm lục địa nước ta là
Câu 19. Trong điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, để sản xuất nông nghiệp ổn định thì nhiệm vụ quan trọng là luôn phải
Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?
Câu 21. Kim ngạch nhập khẩu nước ta tăng lên khá mạnh không phản ánh điều gì sau đây?
Câu 22. Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ, vì
Câu 23. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ nước ta (trừ Trung Bộ) là do hoạt động của:
Câu 24. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?
Câu 25. Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn của nước ta đặc biệt là ở Nam Bộ đang bị thu hẹp rất nhiều là
Câu 26. Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình dân cư của Nhật Bản?
Câu 27. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam là do nguyên nhân nào dưới đây?
Câu 28. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh trồng nhiều hồ tiêu nhất
Câu 29. Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Cho bảng số liệu:TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ(Đơn vị: hình ảnh

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2010- 2014 là:
Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 31. Hai nhân tố chính ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông là
Câu 32. Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh ở nước ta trong những năm qua là:
Câu 33. Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do nguyên nhân nào dưới đây?
Câu 34. Nét nổi bật của địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là:
Câu 35. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác về hệ Mặt Trời
Câu 36. Dựa vào trang 19 Atlat địa lí Việt Nam (phần lúa), hãy kể tên vùng có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực (trên 90 %).
Câu 37. Ba vùng nào chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta?
Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây có hướng tây bắc – đông nam?
Câu 39. Khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất khu vực Tây Bắc?

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa hay số 8 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21D
Câu 2ACâu 22B
Câu 3BCâu 23C
Câu 4DCâu 24A
Câu 5DCâu 25A
Câu 6BCâu 26B
Câu 7BCâu 27D
Câu 8ACâu 28B
Câu 9BCâu 29D
Câu 10CCâu 30C
Câu 11BCâu 31A
Câu 12ACâu 32A
Câu 13DCâu 33C
Câu 14ACâu 34A
Câu 15DCâu 35C
Câu 16CCâu 36C
Câu 17BCâu 37C
Câu 18BCâu 38B
Câu 19ACâu 39D
Câu 20DCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X