Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh trồng nhiều hồ tiêu nhất

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh trồng nhiều hồ tiêu nhất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Phú Quốc với diện tích hiện nay trên 500 ha.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X