Hai bể dầu khí lớn nhất hiện nay đang khai thác ở thềm lục địa nước ta là

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hai bể dầu khí lớn nhất hiện nay đang khai thác ở thềm lục địa nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hai bể dầu khí lớn nhất hiện nay đang khai thác ở thềm lục địa nước ta là Nam Côn Sơn, Cửu Long(sgk địa lí 12 trang 119)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X