Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do nguyên nhân nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biển miền Trung lắm bãi tôm, cá và các hải sản khác. Tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá nhưng các bãi tôm, bãi cá lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa. Trong đó, riêng sản lượng cá biển đã là 420 nghìn tấn với nhiều loại cá quý như cá thu, cá ngừ, các trích, cá nục... Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do biển có nhiều bãi tôm, bãi cá.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X