Nền nông nghiệp hàng hoá không có đặc điểm nào sau đây?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nền nông nghiệp hàng hoá không có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nền nông nghiệp hàng hóa không có đặc điểm là tiêu thụ sản phẩm tại chỗ. Vì mục đích của sản xuất hàng hóa là cung cấp nguồn nông sản lớn cho xuất khẩu. Mục đích tiêu dùng tại chỗ (tự cấp tự túc là của nền nông nghiệp cổ truyền).

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X