Luyện đề Địa tại nhà để ôn thi tốt nghiệp hiệu quả hơn số 1

Luyện đề Địa tại nhà để ôn thi tốt nghiệp hiệu quả hơn với giải đáp chi tiết từng câu giúp em kiểm tra lại kiến thức của bản thân mình tốt hơn.

Câu 1.

Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta hiện nay

Câu 2.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây chảy theo hướng tây - đông?

Câu 3.

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với vùng núi Tây Bắc chủ yếu do tác động của

Câu 4.

Ý nghĩa chủ yếu của đa dạng hóa loại hình du lịch ở nước ta hiện nay là

Câu 5.

Nguồn điện mới đã và đang được đầu tư phát triển ở nước ta hiện nay là

Câu 6.

Công nghiệp ở vùng đồng bằng nước ta phát triển

Câu 7.

Nghề nuôi cá nước ngọt ở nước ta hiện nay

Câu 8.

Các thiên tai có nguồn gốc khí tượng - thuỷ văn thường xảy ra ở nước ta là

Câu 9.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm nhỏ hơn cây công nghiệp hàng năm?

Câu 10.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Du lịch, cho biết điểm du lịch nào sau đây có khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Câu 11.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Thương mại, cho biết nước ta có trị giá xuất - nhập khẩu hàng hoá với quốc gia nào sau đây là lớn hơn cả?

Câu 12.

Các nhân tố chủ yếu tác động đến mùa mưa ở Tây Nguyên là

Câu 13.

Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta năm 2010 và năm 2019:

biểu đồ về sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta năm 2010 và năm 2019
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 14.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Lâm nghiệp và thuỷ sản, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?

Câu 15.

Chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện nay

Câu 16.

Đai nhiệt đới gió mùa ở nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

Câu 17.

Ngành trồng trọt của nước ta hiện nay

Câu 18.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi?

Câu 19.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết đường số 24 và 14 gặp nhau ở địa điểm nào sau đây?

Câu 20.

Dân cư nông thôn nước ta hiện nay

Câu 21.

Vùng đất của nước ta

Câu 22.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây nằm ở vĩ độ thấp nhất?

Câu 23.

Cho bảng số liệu:

sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi nước ta giai đoạn 2010 - 2020

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
(Nguồn: Niên giám thống kê 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi nước ta giai đoạn 2010 - 2020, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

Câu 24.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trạm khí tượng nào sau đây mưa nhiều vào mùa hạ?

Câu 25.

Các nhân tố chủ yếu tác động đến đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc nước ta là

Câu 26.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp nhỏ nhất?

Câu 27.

Cho biểu đồ:

sản lượng gạo của một số quốc gia năm 2020
SỐ DÂN VÀ BÌNH QUÂN GẠO THEO ĐẦU NGƯỜI MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2020
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
Theo biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng gạo của một số quốc gia năm 2020?

Câu 28.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết tỉnh nào sau đây có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển?

Câu 29.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Thực vật và động vật, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc phân khu địa lí động vật Bắc Trung Bộ?

Câu 30.

Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của nước ta thay đổi chủ yếu do

Câu 31.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các nhóm và các loại đất chính, cho biết loại đất nào sau đây phân bố nhiều ở hạ lưu sông Thu Bồn?

Câu 32.

Các đô thị nước ta có khả năng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động chủ yếu do

Câu 33.

Cho bảng số liệu:

Ma-lai-xi-a có trị giá xuất khẩu cao nhất
TỔNG TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA MA-LAI- XI-A GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
(Nguồn: Niên giám thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022)
Theo bảng số liệu, cho biết Ma-lai-xi-a có trị giá xuất khẩu cao nhất vào năm nào sau đây?

Câu 34.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi Phia Uắc nằm ở cánh cung nào sau đây?

Câu 35.

Các đô thị ở nước ta hiện nay

Câu 36.

Lao động trong khu vực dịch vụ nước ta hiện nay có trình độ ngày càng được nâng cao.

Câu 37.

Ở vùng núi nước ta, làm ruộng bậc thang là biện pháp canh tác để

Câu 38.

Ảnh hưởng của vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ đến đặc điểm sông ngòi nước ta là

Câu 39.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết hai đô thị nào sau đây có quy mô dân số lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ?

Câu 40.

Giao thông đường biển của nước ta hiện nay

đáp án Luyện đề Địa tại nhà để ôn thi tốt nghiệp hiệu quả hơn số 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21A
Câu 2DCâu 22A
Câu 3BCâu 23C
Câu 4CCâu 24C
Câu 5DCâu 25A
Câu 6CCâu 26C
Câu 7ACâu 27D
Câu 8CCâu 28B
Câu 9DCâu 29B
Câu 10CCâu 30D
Câu 11CCâu 31D
Câu 12ACâu 32A
Câu 13BCâu 33B
Câu 14ACâu 34D
Câu 15DCâu 35C
Câu 16BCâu 36A
Câu 17ACâu 37B
Câu 18DCâu 38C
Câu 19BCâu 39B
Câu 20DCâu 40A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X