Luyện thử đề thi Địa theo chuẩn cấu trúc với lời giải chi tiết

Luyện thử đề thi Địa theo chuẩn cấu trúc với lời giải chi tiết dành cho các em học sinh khối KHXH làm bài và tự đánh giá kết quả ngay tại nhà.

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Hành chính, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây ở nước ta có chung đường biên giới với 2 quốc gia
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp dệt, may?
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết than nâu phân bố ở tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, cho biết tỉnh nào sau đây có cát thủy tinh?
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Kinh tế chung, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản trong cơ cấu GDP nhỏ nhất?
Câu 6. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là
Câu 7.

Cho bảng số liệu:

so sánh tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020?

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Dân số, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có mật độ dân số thấp nhất?
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các hệ thống sông, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Nông nghiệp chung, cho biết cây ăn quả được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Thương mại, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây nhập siêu?
Câu 12. Thiên tai nào sau đây thường xảy ra ở vùng núi nước ta?
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết gió mùa hạ ở vùng khí hậu Đông Bắc Bộ nước ta thổi theo hướng nào sau đây ?
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trọng điểm, cho biết ngành công nghiệp khai thác khí tự nhiên thuộc tỉnh nào sau đây?
Câu 15. Sản xuất công nghiệp ở nước ta hiện nay
Câu 16. Xu hướng phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay là
Câu 17. Đào hố vẩy cá ở nước ta là biện pháp để
Câu 18.

Cho biểu đồ:

sản lượng sắn của Cam-pu-chia và Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lượng sắn của Cam-pu-chia và Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020?

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Các miền tự nhiên, cho biết núi nào sau đây ở phía bắc núi Tam Đảo?
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Giao thông, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có cả sân sân bay và cảng biển?
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết hồ Thác Bà thuộc tỉnh nào sau đây?
Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây không có trung tâm công nghiệp?
Câu 23. Ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta hiện nay
Câu 24. Nước ta nằm ở khu vực nội chí tuyến nên có
Câu 25. Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta
Câu 26. Mạng lưới đô thị ở nước ta hiện nay
Câu 27. Sông ngòi nước ta có tổng lưu lượng lớn chủ yếu do
Câu 28. Ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay
Câu 29. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế nước ta hiện nay có nhiều thay đổi chủ yếu do
Câu 30. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta là
Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng ở vùng châu thổ sông Hồng là
Câu 32.

Cho biểu đồ về sản xuất sắt, thép và sản xuất xi măng của nước ta giai đoạn 2015 - 2020:

sản xuất sắt, thép và sản xuất xi măng của nước ta giai đoạn 2015 - 2020

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 33. Hệ sinh thái ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do
Câu 34. Ý nghĩa chủ yếu của vị trí địa lí của nước ta đối với việc phát triển kinh tế là
Câu 35. Đặc điểm chung về tự nhiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ nước ta là
Câu 36. Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay đang ngày càng bị thu hẹp chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?
Câu 37. Nguyên nhân chủ yếu làm cho Trung du miền núi Bắc Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm có quy mô lớn ở nước ta là
Câu 38. Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng đặc dụng ở nước ta là
Câu 39.

Cho bảng số liệu:

sự thay đổi số lượng bò và sản lượng thịt bò của nước ta

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi số lượng bò và sản lượng thịt bò của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

Câu 40. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

đáp án Luyện thử đề thi Địa theo chuẩn cấu trúc với lời giải chi tiết

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21C
Câu 2ACâu 22C
Câu 3BCâu 23A
Câu 4CCâu 24B
Câu 5DCâu 25C
Câu 6ACâu 26A
Câu 7DCâu 27B
Câu 8DCâu 28D
Câu 9CCâu 29A
Câu 10BCâu 30B
Câu 11ACâu 31C
Câu 12ACâu 32D
Câu 13BCâu 33C
Câu 14CCâu 34A
Câu 15DCâu 35A
Câu 16BCâu 36B
Câu 17ACâu 37C
Câu 18CCâu 38D
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X