Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm đô thị hóa nước ta có 3 đặc điểm chính:

- Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp

- Tỉ lệ dân thành thị tăng

- Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

=> Đáp án: Quá trình đô thị hóa nhanh là không chính xác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nguyên nhân của đô thị hóa ở nước ta là do:

Nguyên nhân của đô thị hóa ở nước ta là do hệ quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây cũng là nhân tố thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Đâu không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát?

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ đô thị hóa ở nước ta còn thấp?

Biểu hiện chứng tỏ trình độ đô thị hóa ở nước ta còn thấp là hệ thống giao thông, điện, nước, các công trình phúc lợi xã hội vẫn còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực và thế giới

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra ở mức độ:

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra ở mức độ thấp, trình độ đô thị hóa thấp.

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là diễn ra chậm, các đô thị không có sự thay đổi nhiều

Ý nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm của quá trình đô thị hóa trên thế giới?

Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn là ý thể hiện đúng đặc điểm của quá trình đô thị hóa trên thế giới

Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa?

Dân số Hoa Kì phân bố trong các thành phố vừa và nhỏ, góp phần giảm sức ép dân số lên các siêu đô thị từ đó hạn chế các tiêu cực của đô thị hóa (về môi trường, tệ nạn xã hội,...).

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là trình độ đô thị hóa thấp.
Giải thích
Đặc điểm đô thị hóa ở nước ta là:
- Trình độ đô thị hóa thấp
- Tỉ lệ dân thành thị tăng
- Đô thị hóa có tác động mạnh tới hóa trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta.

Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là

Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X