Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sản xuất tự cấp tự túc là đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền. Như vậy, ý D không phải là đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X